Toimintaympäristön globaalit muutostekijät on tunnettava yrityksen koosta ja markkinasta riippumatta

STRATEGIAPROSESSIT JA JOHDON VALMENNUS


Strategiaprosessit

Yrityksen johtaminen on ”ajassa” johtamista. Asiakkaiden tarpeiden tunteminen ei pelkästään riitä strategian muodostamisessa ja sen päivittämisessä. Tarvitaan tietoa, miten kunkin asiakkaan oma liiketoimintaympäristö on muuttumassa ja mitkä globaalit muutostekijät vaikuttavat liiketoimintaympäristöjen ja toimialojen kehitykseen. Vaikka toiminnan visio olisi kestävällä perustalla, niin ”hetki sitten” valittu ja voimassaoleva strategia voi lyhyen ajan kuluessa osoittautua huonoksi.

Profit-Vision tapa ohjata liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvien suunnitelmien päivittämistä on strategiaprosessi. Lähtökohtana on, että strategiaprosessiin osallistuvat ne avainhenkilöt, jotka sitoutuvat ottamaan vastuun syntyvän strategian jalkauttamisesta. Profit-Vision rooli on tuoda tai tarvittaessa räätälöidä sopiva prosessimalli ohjeistuksineen tekijöiden käyttöön ja ohjata suunnitelman laadinta alusta loppuun.


Koulutukset ja tietoiskut

Profit-Vision asiantuntijoilla on yrityskohtaisten strategia- ja omistajavaihdosprosessien myötä syntynyt laaja-alainen kosketuspinta yrityksien haasteisiin johtamisessa ja talouden hallinnassa. Profit-Vision asiantuntemus on parhaimmillaan yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistajavaihdoksiin liittyvissä koulutuksissa ja tietoiskuissa.


Tutustu ja ilmoittaudu tuleviin koulutuksiin ja tietoiskuihin täällä!