KASVUYRITYSTEN KEHITTÄMISTÄ VANKALLA KOKEMUKSELLA


Profit-Visio Oy on asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista on kasvuhakuisten yritysten kehittäminen. Palveluprosesseissamme tukeudumme luovalla otteella sekä kansainvälisesti tunnettuihin että omiin kokemuksiin pohjautuviin malleihin ja toimintatapoihin.

Konsultoinnin toteutuksessa kiinnitämme erityistä huomiota liiketoimintaympäristöjen muutoksiin suhteessa asiakasyrityksen vahvuuksiin ja osaamiseen. Näistä lähtökohdista arvioimme yhdessä asiakkaan hallituksen ja avainhenkilöiden kanssa, onko liiketoiminnan orgaaninen kasvattaminen ylipäänsä mahdollista, vai edellyttääkö kasvu tai kilpailukyvyn säilyttäminen sopivien liiketoimintojen ostoja.

Kasvustrategian toimeenpanoon tarjoamme vankan tuen mm. asiakasyritysten hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn kohdentuvien kehittämissopimusten kautta.

Asiantuntijapalvelumme ja osaamisemme tiivistyvät seuraaviin kolmeen kokonaisuuteen:


Profit-Visio Oy on ELY-keskusten hyväksymä yritysten kehittämispalveluiden konsultti aihealueilla Uudistaminen sekä Tuottavuus ja talous.

TEM-puitetoimittaja2x.jpg